Privatumo politika

Imkakcija.lt (toliau – „Svetainė“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Svetainės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Svetainei, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Svetainės atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Ši Politika nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].
Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS
Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais Svetainė automatiniu būdu gali rinkti Jūsų asmens duomenis: IP adresą, naršyklės pavadinimą, naršyklės versiją, įrenginio tipą.

Surinktus duomenis apie Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

2. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Svetainė tvarko asmens duomenis šiais tikslais: - užtikrinti Svetainės saugumą; - gerinti paslaugų kokybę; Apsilankę Svetainėje Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Svetainė valdytų ir tvarkytų surinktus duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

3. SLAPUKAI
Apie slapukų naudojimą skaitykite slapukų politikoje.

4. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS
Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija. Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

5. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

6. JŪSŲ TEISĖS
Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:

  • - kreiptis į Svetainę su prašymu suteikti informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę (jei konkrečiu atveju toks patvirtinimas yra reikalingas). Iš Jūsų tikimės, kad teikdami tokius prašymus nepiktnaudžiausite, laikysitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • - kreiptis į Svetainę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • - kreiptis į Svetainę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
  • - nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Svetainė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • - atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Svetainės teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Svetainė turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis elektroniniu paštu [email protected]. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau skatiname susisiekti su Svetaine, kadangi visuomet siekiame visus klausimus išspręsti kartu su lankytoju. Svetainė gavusi Jūsų prašymą nurodytais kontaktais, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Svetainė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastį.

7. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS
Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus.
Svetainei atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://imkakcija.lt.

8. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Svetainę el. pašto adresu: [email protected]